Združenje FORTOX

UL, Fakulteta za strojništvo

Združenje ZSIRPN

 

VABILO

Spoštovani, spoštovana!

Veliko govorimo o pametnih avtomobilih, avtomobilski asistenci, aktivni in pasivni varnosti itd. v cestnem prometu. Malokdaj pa pomislimo, da moduli, ki so v vozilu in komunicirajo med seboj in okoljem hranijo tudi pomembne podatke, ki so lahko dragocen vir informacij v primeru prometnih nesreč in drugih prometnih dogodkov. Na nekatera vprašanja o poteku procesa identifikacije, zavarovanja, analiziranja in predstavljanja teh dokazov v obliki in na način, ki je sprejemljiv v sodnih postopkih, bomo poskušali odgovoriti na

I. slovenski konferenci o
digitalni forenziki vozil

Policijska akademija, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno

6. marec 2020  od  9.30 - 17.00 ure

Konferenca je namenjana sodnim izvedencem in sodnim cenilcem ter ostalim strokovnjakom, ki sodelujejo pri pridobivanju, pregledu in analizi podatkov v primeru prometnih nesreč, ocenjevanju škode na motornih vozilih, ugotavljanju prevar, pa tudi obravnavi drugih oblik digitalne in informacijske kriminalitete. Udeležbo na konferenci priporočamo sodnikom, preiskovalnim sodnikom, tožilcem in drugim delavcem na področju pravosodja.

Organizatorji konference:

·        Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved (FORTOX)

·        Združenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN)

·        Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (UL FS)

Kotizacija: 50 €         (za člane ZSIRPN 25 €)

Kotizacija vključuje stroške kosila in kave med odmori. Fizične osebe, prosimo, opravite plačilo kotizacije na račun ZSIRPN - TRR: 02010-0092180618 pri NLB (namen plačila: KOTDFV1). Račune bomo poslali po konferenci. Podjetja in organizacije pošljejo naročilnico (z navedbo osebe in podatkov za izstavitev računa).

Prijave udeležencev so možne do vključno 3. marca 2020 oziroma do zasedbe prostih mest (rok tudi za plačilo oziroma za naročilnico) izključno preko spletnega obrazca na naslovu:

https://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv/prijava

Za izstavitev pravilnih računov prosimo, da ob prijavi natančno vnesete vse potrebne podatke plačnika.

Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi, ki ga sodni izvedenci in sodni cenilci lahko uporabijo kot potrdilo o dodatnem strokovnem izobraževanju.

Vljudno vabljeni!

Za organizacijo konference: dr. Majda Zorec Karlovšek, doc. dr. Samo Zupan, izr. prof. dr. Robert Kunc

Priloga: Program konference

P.s.: Na lokaciji konference je možno brezplačno parkiranje.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:
samo.zupan@fs.uni-lj.si in mzkarlovsek@gmail.com

Spletna stran konference DFV1 (vabilo, program izročki...):
https://kmtm.fs.uni-lj.si/dfv

I. slovenska konferenca o
digitalni forenziki vozil

PROGRAM:

9.30-10.00

Registracija udeležencev

10.00-10.15

Uvodni pozdrav, program in cilji srečanja

dr. Majda Zorec Karlovšek, združenje FORTOX

IZROČEK

10.15-10.30

Varnost cestnega prometa v Sloveniji in prizadevanja AVP na področju raziskovanj in preprečevanj nastanka prometnih nesreč

mag. Vesna Marinko, AVP

IZROČEK

10.30-10.45

Pomen sodelovanja strokovnjakov različnih specialnosti na področju analiz prometnih nesreč

Mirjam Kline, Vrhovno državno tožilstvo RS

IZROČEK

10.45-11.00

Vloga prometne policije pri zavarovanju dokazov ob prometnih nezgodah

mag. Ivan Kapun, MNZ-GPU – Sektor za promet

IZROČEK

11.00-11.15

Odmor za kavo

11.15-13.00

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and other electronic systems within vehicles can be used to assist the crash investigation or research.
(Our work on comparable data collection, equivalent methodology, and identical analysis in EU)

Hans Bot, EUDARTS, Nizozemska (predavanje je v angleškem jeziku )

IZROČEK

13.00-14.00

Kosilo

14.00-15.15

O izzivih uporabe metod digitalne forenzike vozil pri analizi prometnih nesreč

Jože Škrilec

IZROČEK

15.15-15.30

Odmor za kavo

15.30-16.00

Primeri iz sodne prakse

Jože Škrilec, Anton Vinko (PPP Maribor)

16.00-16.15

Osnovni načrti bodočega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov na področju analiz prometnih nesreč

dr. Robert Kunc, dr. Samo Zupan,  UL, Fakulteta za strojništvo

IZROČEK

16.15-16.50

Razprava, ideje za nadaljnje delo

16.50-17.00

Odmor

17.00-19.00

Redna letna skupščina Združenja sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod (ZSIRPN) – samo za člane združenja

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na: samo.zupan@fs.uni-lj.si in mzkarlovsek@gmail.com