Aktualna obvestila

kmtm\aktualno

Študijsko leto 2018/19

Seznam tém zaključnih, diplomskih in magistrskih nalog za študente projektno-aplikativnega in razvojno-raziskovalnega programa I. in II. stopnje (seznam se stalno dopolnjuje).

15. 1. 2019: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za drugi kolokvij pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP), ki bo 15.1.2019 ob 16.00.

11. 1. 2019: Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz predmeta Vozila (3067) z dne 10. 1. 2019.

05. 01. 2019: Projektne naloge (PN)  pri TD je potrebno oddati najkasneje do spodaj navedenih rokov. V primeru oddaje na zadnji rok (ne na vajah) bomo naloge sprejemali izključno v petek 11.1.2019 v kabinetu pred predavalnico III/5 in sicer po sledečem razporedu:

·         RRP študij od 8.00 do 10.00

·         PAP študij od 10.00 do 12.00

Naloge je potrebno OBVEZNO oddati v predpisanem ovitku s pravilno izpolnjenimi rubrikami (tudi navedba skupine in imena asistenta). V nasprotnem primeru bodo naloge zavrnjene.

Zelo zaželeno je, da naloge po skupina zberete študenti sami in predstavnik skupine prinese celoten paket.

POZOR: Oddati je potrebno originalne risbe! Če boste poleg priložili tudi kopije, bodo ocenjevanja opravljena na kopijah in ne na originalnih risbah (koristno pri morebitnih potrebnih naknadnih popravah risb).

 

24. 12. 2018: Konzultacije pri asist. Trajkovskem bodo 28. 12. 2018 in 3. 1. 2018  med 11:30 in 13:00 v III/5. V tem času lahko prevzamete oddane skice sestavne risbe projektne naloge in dobite odgovore na vprašanja v zvezi z izdelavo projektne naloge.

17. 12. 2018: Konzultacije pri doc. Ambrožu bodo 24., 27. in 28. 12. 2018 med 6:00 in 13:00 v prostorih KMTM na Jamovi cesti 12. V tem času lahko prevzamete oddane skice sestavne risbe projektne naloge in dobite odgovore na vprašanja v zvezi z izdelavo projektne naloge in pripravo na kolokvij.

28. 11. 2018: RRP in PAP - na podstraneh za vaje predmetov OG in TD ter TD je objavljena definicija projektne naloge (PN) in tudi obvezne domače naloge iz TR2. Novo!

25. 11. 2018: Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz predmeta Vozila (3067) z dne 22. 11. 2018.

14. 11. 2018: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za prvi kolokvij pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP), ki bo 15.11.2018 ob 16.30.

14 11. 2018: Prvi kolokvij pri predmetu Tehnična dokumentacija (RRP), bo potekal 15.11.2018 ob 16.30. Razpored študentov po predavalnicah bo objavljen naknadno.

6. 11. 2018: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za prvi kolokvij pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP), ki bo 6.11.2018 ob 17.00.

18. 10. 2018: Dodatna skupina vaj iz predmetov Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003) za študente, ki nimajo ustreznega statusa bo potekala ob petkih ob 13.00 ta petek v V/2. 

8. 10. 2018: Uvodni sestanek in prva vaja za študente, ki nimajo ustreznega statusa in želijo v letošnjem letu opravljati vaje pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003), bo v četrtek 11. 10. 2018 ob 14.00 v predavalnici IV/4

19. 9. 2018: Opravljanje vaj pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za študente, ki nimajo ustreznega statusa je možno v kolikor študent odda vlogo. Vlogo se odda na ustreznem obrazcu (obrnite se na ŠR), v študentski referat, vloga pa mora pred tem biti podpisana s strani nosilca predmeta. Podpise bo možno dobiti 20.9.2018 od 8.00 do 9.00 v sobi 503 in v dneh 25. in 27. 9. ter 2. in 4. 10 v sobi 504 med 8.00 in 9.00.

7. 9. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pripredmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) ki bodo v ponedeljek 10.9.2018. Študenti, ki se niso udeležili petkovega zagovora se lahko udeležijo ponedeljkovega, dodani bodo na konec seznama.

6. 9. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Tehnična dokumentacija za petek 7. 9. 2018. Zagovori pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) je zaradi velikega števila študentov prestavljen na ponedeljek 10.9.2018. Razpored za ponedeljek bo objavljen naknadno.

6. 9. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) z dne 31.8.2018.

6. 9. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP) z dne 31.8.2018.

1. 9. 2018: Objavljeni so rezultati izpita iz predmeta Logistika prometa (3069) z dne 31. 8. 2018.

31. 8. 2018: Uspešno smo zaključili projekt "Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev - CONSKID", ki je potekal v okviru programa "Po kreativni poti do znanja (PKP)".

30. 8. 2018: V prvih dneh septembra bo potekal Uvajalni tečaj v tematiko predmetov Tehnična dokumentacija (PA) ter Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RR). Termini in razporedi po predavalnicah so sledeči:


TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Strojništvo - Projektno aplikativni program: Od 3.9. do 7.9. od 8.30 do 12.00 ure.
Skupina 1: Od priimka A - Me v predavalnici IV/3B, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,1000 Ljubljana
Skupina 2: Od priimka Mo - Ž v predavalnici III/2, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,1000 Ljubljana

OPISNA GEOMETRIJA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - Univerzitetni študijski program I. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program: Od 10.9. do 14.9. od 8.30 do 12.00 ure.
Skupina 1: Od priimka A - Kam v predavalnici III/2, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,1000 Ljubljana
Skupina 2: Od priimka Kan - N v predavalnici III/4, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,1000 Ljubljana
Skupina 3: Od priimka O - Ž v predavalnici III/3A, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,1000 Ljubljana

Tečajnkom je bil preko e-pošte poslan dopis, na voljo pa so jim tudi gradiva za lažje spremljanje tečaja (to je na voljo tudi na VIS-u).

28. 6. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za petek 29. 6. 2018.

28. 6. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) z dne 22.6.2018.

28. 6. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP) z dne 22.6.2018.

24. 6. 2018: Objavljeni so rezultati izpita iz predmeta Logistika prometa (3069) z dne 22. 6. 2018.

10. 6. 2018: Objavljeni so rezultati izpita in termin ustnega zagovora iz predmeta Logistika prometa (3069) z dne 8. 6. 2018.

7. 6. 2018: Objavljen je razpored pisnih izpitov po predavalnicah za izpite, ki bodo potekali v petek 8. 6. 2018 ob 12.00.

4. 6. 2018: Objavljen je seznam predlogov končnih ocen vaj in izpitov za študijsko leto 2017/18 pri predmetu Logistika prometa (3069).

12. 4. 2018: Raziskovalno delo Katedre za modeliranje v tehniki in medicini je bilo predstavljeno v oddaji Ugriznimo znanost na TV Slovenija.

5. 4. 2018: 1. kolokvij pri predmetu Logistika prometa v letnem semestru študijskega leta 2017/18 bo v sredo, 18. 4. 2018, ob 14:01 v predavalnici III/2.

27. 3. 2018: Objavljen je dodatni termin vračanja projektnih nalog pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija.

26. 3. 2018: Objavljena sta seznam prevzetih seminarskih nalog in seznam študentov, ki obiskujejo vaje pri predmetu Logistika prometa (3069) za študijsko leto 2017/18.

22. 3. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za petek 23. 3. 2018.

22. 3. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) z dne 19. 3. 2018.

22. 3. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP) z dne 19. 3. 2018.

21. 3. 2018: Rezultati izpitov iz OG in TD in TD bodo objavljeni v četrtek 22.3. dopoldne, ogled izpitov bo predvidoma v četrtek 22.3. ob 13.00, ustni zagovori pa v petek 23. od 8.00 dalje.

18. 3. 2018: Objavljen je razpored pisnih izpitov po predavalnicah za izpite, ki bodo potekali v ponedeljek 19. 3. 2018 ob 14.00.

9. 3. 2018: Vračanje projektnih nalog pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija bo potekalo v pisarni III/5 v: 

·         Ponedeljek 12. 3. 2018 od 7.00 do 8.00

·         Torek 13. 3. 2018 od 7.00 do 8.00

·         Petek 16. 3. 2018 od 7.00 do 8.00

·         Ponedeljek 19. 3. 2018 od 12.00 do 13.30

 Projektne naloge, ki v omenjenih terminih ne bodo prevzete, bodo uničene in zavržene!

10. 2. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetu Tehnična dokumentacija za torek 13.2.2018. Študenti, ki se niso udeležili zagovora 2.2.2008, se lahko udeležijo zagovora 13.2.2008 ob 9.30.

10. 2. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija za ponedeljek 12.2.2018. Študenti, ki se niso udeležili zagovora 2.2.2008. se lahko udeležijo zagovora 13.2.2008 ob 9.30.

9. 2. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) z dne 2.2.2018.

9. 2. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP) z dne 2.2.2018.

3. 2. 2018: Zaradi velikega števila prijavljenih študentov na izpitni rok 2.2. (pisno) in drugih okoliščin se bodo ustni zagovori pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija predvidoma začeli v ponedeljek, 12.2.2018 in bodo po potrebi potekali tudi v torek, 13.2. Razpored bo javljen skupaj z rezultati pisnega dela predvidoma v sredo, 7.2. ali v petek, 9.2.

1. 2. 2018: Objavljen je razpored pisnih izpitov po predavalnicah za izpite, ki bodo potekali v petek 2. 2. 2018 ob 12.00.

1. 2. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za petek 2.2.2018.

24. 1. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za četrtek 25.1.2018.

24. 1. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) z dne 19.1.2018.

24. 1. 2018: Objavljeni so rezultati pisnega izpita pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP) z dne 19.1.2018.

21. 1. 2018: Objavljena sta rezultat izpita in termin ustnega zagovora iz predmeta Logistika prometa (3069) z dne 19. 1. 2018.

18. 1. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za ponedeljek 22.1.2018, in torek 23.1.2018.

18. 1. 2018: Objavljen je razpored pisnih izpitov po predavalnicah za izpite, ki bodo potekali v petek 19. 1. 2018 ob 12.00.

18. 1. 2018: Objavljen je razpored ustnih zagovorov pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija za petek 19.1.2018, za študente, ki imajo pisni izpit priznan na osnovi kolokvijev. Študenti, ki niso na seznamu bodo imeli ustni zagovor v ponedeljek 22.1.2018 ali torek 23.1.2018.

 

15. 1. 2018: Pristop k izpitu pri TD (PAP) ter OG in TD (RRP)

Zaradi vprašanj, ki prihajajo po e-pošti glede opravljanja izpita, PONAVLJAMO že podana pravila (predavanja, vaje, dokument o študijskem redu):

  1. Študent mora najprej imeti pozitivno zaključene vaje (izve in uredi pri asistentu, asistent vpiše  predlog ocene vaj (POV) v našo bazo ter na zbirno mapo vaj, se podpiše na naslovni list (tabelo) študentove zbirne mape vaj, ki jo mora študent OBVEZNO prinesti na ustni zagovor (v celoti izpolnjeno, podpisano in s popolno vsebino - razen testov in kolokvijev).

  2. Ko je izpolnjen prvi pogoj, se študent lahko (se mora) prijavi na enega od razpisanih izpitnih rokov po svoji odločitvi.

  3. Če študent zamudi rok za prijavo na izpit preko VISa, opravljanje niti PI niti UZ v tem terminu ni možno.

  4. Če se študent prijavi na rok in se premisli pa se od roka ne odjavi pravilno in pravočasno (VIS), se s tem šteje, da je izkoristil en izpitni rok.

  5. Prvi trije izpitni roki so običajni, 4., 5. in 6. so komisijski roki (niso vsi termini komisijski, plačilo stroškov).

 

12. 1. 2018: Objavljeni so rezultati kolokvijev pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP).

12. 1. 2018: Objavljeni so rezultati kolokvijev pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP).

8. 1. 2018: Objavljen je razpored zagovorov vaj za skupine 1, 2, 5 in 6 predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP). Zagovor bo potekal v kabinetu III/5.

3. 1. 2018:  Oddaja projektne naloge: Projektno nalogo pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP) ter Tehnična dokumentacija (PAP) oddajo študentje v petek 5. 1. 2018 med 7.30 in 10.00 v pisarno pred učilnico III/5.

3. 1. 2018: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za prvii kolokvij pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP), ki bo 3. 1. 2018 ob 17.30.

28. 12. 2017: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za drugi kolokvij pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP), ki bo 28.12.2017 ob 15.30.

27.12.2017: Potek vaj pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija v prevem tednu januarja: V tednu od 3. 1. do 5. 1. 2018 naj se študenti, ki jim vaje v ponedeljek 1.1. in torek 2.1. 2018 odpadejo zaradi praznikov, udeležijo vaj v ostalih skupinah v sredo, četrtek ali petek.

27.12.2017: V tednu od 27. 12. do 29. 12. 2017 bodo vaje pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija ter Tehnična dokumentacija potekale v obliki konzultacij v terminih po razporedu.

01.12.2017: Razdelitev skupin za DN TR2 pri skupini 23 in 24.

16. 11. 2017: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za prvii kolokvij pri predmetu Tehnična dokumentacija (PAP), ki bo 16.11.2017 ob 18.30.

7. 11. 2017: Objavljen je razpored študentov po predavalnicah za prvii kolokvij pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP), ki bo 7.11.2017 ob 16.00.

4. 11. 2017: 1. kolokvij iz Opisne geometrije pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) bo potekal v torek 7.11.2017 ob 16.00. Razpored študentov po predavalnicah bo objavljen na dan kolokvija.

3. 11. 2017: Objavljeni so rezultati testa iz opisne geometrije pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) z dne 25.10.2017 za skupine 1, 2, 5, 6.

28. 10. 2017: Vaje iz predmetov Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003) za študenteskupine BV1 se v ponedeljek 30.10.2017 izjemoma pričnejo ob 14.30.

18. 10. 2017: Vaje iz predmetov Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003) za študente, ki nimajo ustreznega statusa, bodo po novem potekale v dveh skupinah (BV1 -ponedeljek ob 13.30 v DS-P1in BV2 - četrtek ob 14.00 v II/3B). Jutri (v četrtek 19.10.2017) je vaja združena zaradi zaostanka in poteka za obe skupini.

13. 10. 2017: Vaje iz predmetov Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003) za študente, ki nimajo ustreznega statusa, bodo potekale ob ponedeljkih, ob 13.30 v predavalnici DS-P1.

10. 10. 2017: Sestanek za študente, ki nimajo ustreznega statusa in želijo v letošnjem letu opravljati vaje pri predmetih Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) ter Tehnična dokumentacija (3003), bo v sredo 11. 10. 2017 ob 14.00 v predavalnici II/2

 

Udeležencem uvajalnega seminarja je na voljo tudi gradivo, geslo za dostop do gradiva je bilo prijavljenim kandidatom posredovano na elektronsko pošto skupaj s kratkimi navodili.