Pedagoški proces na KmTM

kmtm\pedagoski_proces


Predavatelji in asistenti Katedre za modeliranje v tehniki in medicini izvajajo pedagoški proces na prvostopenjskih študijih PA programa in RR programa ter na drugostopenjskem bolonjskem študiju Fakultete za strojništvo v Ljubljani (UL-FS) v Ljubljani, Novem mestu in Portorožu. Pedagoški program poteka po veljavnih urnikih FS.

Govorilne ure asistentov bodo potekale v zimskem semestru v kabinetu pred laboratorijem III/5 na FS oziroma v laboratoriju KmTM na Jamovi c. 12 po spodnjem razporedu. V drugih obdobjih pripročamo, da se najprej za termin in prostor dogovorite preko e-pošte.

ASISTENT

DAN

URA

ASISTENT

DAN

URA

i. prof. dr. Robert Kunc

četrtek**
9:00 - 10:00
Matej Kranjec ponedeljek 14:30 - 15:30

doc. dr. Samo Zupan

ponedeljek* 12:00 - 13:00*

dr. Ana Trajkovski

odsotna***  
doc. dr. Miha Ambrož po dogovoru* po dogovoru*

doc. dr. Jovan Trajkovski

ponedeljek
po dogovoru*
III/5, 10:15 - 11:15
po dogovoru*
dr. Simon Krašna sreda
po dogovoru*
III/5, 8:00 - 9:00
po dogovoru*

doc. dr. Andrej Žerovnik

četrtek III/5, 9:30 - 10:15

V obdobjih, ko asistenti nimajo vaj, so za študijska vprašanja na voljo v prostorih KmTM na Jamovi cesti 12.
Študente prosimo, da se najavijo oz. dogovorijo s svojim asistentom po e-pošti vsaj en dan pred želenim prihodom.
Telefonska komunikacija glede študijskih problemov načeloma ni dovoljena, razen v nujnih izjemnih primerih in z vnaprejšnjim dogovorom!

POMEMBNO: Vse dokler veljajo ukrepi vsled COVID-19 epidemije, smo izvajalci za govorilne ure na voljo preko spletne konference (GoToMeeting) vsak ponedeljek in sredo od 12. do 13. ure. Navodila in povezava je na voljo v dokumentu v povezavi. Še evdno velja,. da se na izvajalce lahko obrnete preko e-pošte.
V tem dokumentu so tudi splošna navodila glede načina izvajanja izpitov do konca študijskega leta (v primeru trajanja ukrepov) in navoodila FS glede pristopa k izpitom, ki bodo potekali klasično v prostorih FS. UPOŠTEVANJE TEH NAVODIL JE OBVEZNO, SICER IZPITOV NE BO MOGOČE OPRAVLJATI!


Razpisane teme zaključnih, diplomskih in magistrskih nalog:

Seznam tem zaključnih, diplomskih in magistrskih nalog za študente projektno-aplikativnega in razvojno-raziskovalnega programa I. in II. stopnje (seznam se stalno dopolnjuje).


Gradiva in informacije o študijskem procesu na UL - FS:


Tehnična dokumentacija (3003) - PA program , 1. letnik, zimski semester, Ljubljana
Predavanja in vaje | Izpiti in kolokviji | Obvestila | Izredni študij

Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (2003) - RR program (UNI), 1. letnik, zimski semester, Ljubljana
Predavanja in vaje | Izpiti in kolokviji | Obvestila

Mehanizmi (6043, 1093) - RR program II. stopnja, 2. letnik
Vaje | Izpiti | Obvestila

Mehanizmi (3064) - PA program I. stopnja, 3. letnik, smer SOV
Vaje | Izpiti | Obvestila | Oddaja vaj

Vozila (3067) PA program I. stopnja, 3. letnik, smer SOV
Predavanja in vaje | Izpiti in kolokviji | Obvestila | Oddaja vaj

Logistika prometa (3069) PA program I. stopnja, 3. letnik, smer SOV
Predavanja in vaje | Izpiti in kolokviji | Obvestila | Oddaja vaj


Gradivo za uvajalni tečaj iz opisne geometrije in tehničnega risanja (slike in povzetki):


Gradiva in informacije o predmetih, ki v tem študijskem letu na FS ne potekajo:

Tehnična dokumentacija (3003) - PA program , 1. letnik, zimski semester, Novo mesto
Predavanja in vaje | Izpiti in kolokviji | Obvestila | Urnik vaj

Finomehanika (3017) - PA program I. stopnja, 3. letnik 
Vaje | Izpiti | Obvestila

Pasivna in aktivna varnost (0501) Magistrski študijski program II. stopnja, 1. letnik, smer SPV
Vaje  |  Izpiti  |  Obvestila


Predavatelji in asistenti katedre sodelujejo pri pedagoškem procesu na dodiplomskem študiju Pedagoške fakultete (PeF) v Ljubljani pri predmetu Tehnična dokumentacija in na dodiplomskem študiju Fakultete za pomorstvo in promet Portorož pri predmetu Varnost in tehnična analiza prometnih nezgod.

Gradiva in informacije o študijskem procesu na UL - PeF:

Tehnična dokumentacija 1 in 2:  1. letnik, zimski in letni semester, vezave  Ra-Teh, Ma-Teh in Fi-Teh
Predavanja in vaje  |  Izpiti  |  Obvestila   |  FreeCAD

 

Gradiva in informacije o študijskem procesu na UL - FPP:

Dinamika vozil:  bolonjski specialistični študij
Predavanja in vaje  |  Izpiti  |  Obvestila

Biomehanika v prometu:  bolonjski specialistični študij
Predavanja in vaje  |  Izpiti  |  Obvestila 

  Del pedagoškega procesa na FS poteka v računalniški učilnici III/5, za katero je z odlokom Fakultete za strojništvo predpisan posebni hišni red. Vsi študenti, ki sodeljujejo pri pedagoškem procesu (organizirano ali individualno) so se dolžni s tem hišnim redom (PDF datoteka - 196 kB) seznaniti. Individualno delo (samostojno učenje, seminarji) je možno izven pedagoškega urnika ob izpolnitvi pogojev hišnega reda in s pomočjo dovolilnice, ki jo na osnovi priporočila mentorja študenti dobijo pri pri osebju v laboratoriju III/5. 


Gradiva in informacije o izobraževanju MSC Software:

MD Patran:
Gradiva  |  Obvestila


Arhiv gradiv:

Uvajalni tečaj iz opisne geometrije in tehničnega risanja 2012 (slike in povzetki):
1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del

Uvajalni tečaj iz opisne geometrije in tehničnega risanja
Gradivo 2011 (slike in povzetki)
: 1. del in 2. del

Mobilni stroji in vozila (254) - VSŠ, 3. letnik, Ljubljana, Novo mesto 
Predavanja in vaje   |  Izpiti  |  Obvestila

Tehnična dokumentacija in RPR (006) - VSŠ 2008/09, 1. letnik, Ljubljana - redni in izredni študij
Predavanja in vaje   |  Izpiti  |  Obvestila

Tehnična dokumentacija in RPR (006) - VSŠ 2008/09, 1. letnik, Novo mesto
Predavanja in vaje   |  Izpiti  |  Obvestila