Kazalo po straneh

kmtm\kazalo


Organizacija

Raziskave

   LAMEK

            Vpliv togosti podpornih konstrukcij na nosilnost vrtljive zveze

            Analiza vijačne zveze in zobniške dvojice

            Analiza krogličnih ležajev

            Nosilnostni kriteriji

            Eksperimentalni sistem za testiranje vrtljivih zvez

            Ekspertni sistem za konstruiranje

    LAPN

            Model za analizo in simulacijo dinamike vozila

            Model za analizo in simulacijo dinamike človeškega telesa

            3D modeli vozil

            Podatkovne baze

            Preverjanje rezultatov simulacije

    ICTD

 

Izobraževanje

    Osnovna večdisciplinarna smer drugostopenjskega (magistrskega) RR študija "Sistemi prometne varnosti"

    Tehnična dokumentacija (PAP, 1. letnik)

    Tehnična dokumentacija (PAP, 1. letnik, Novo mesto, Portorož)

    Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (RRP, 1. letnik)

    Finomehanika (PAP, 3. letnik)

    Mehanizmi (RRP, II. stopnja)

    Vozila (PAP, 3. letnik, smer SOV Mobilna tehnika)

    Logistika prometa (PAP, 3. letnik, smer SOV Mobilna tehnika)

    Pasivna in aktivna varnost (Magistrski študijski program II. stopnja, 1. letnik, smer SPV)

    Tehnična dokumentacija na UL - PeF

    Dinamika vozil na UL - FPP

Sodelovanje

Osebje

Aktualno

Ta stran