Predstavitev katedre in tehnološkega centra

kmtm\predstavitev


PREDSTAVITEV CeMEK-a

Tehnološki center za modeliranje elementov in konstrukcij (CEMEK) je bil na pobudo posameznih podjetij in inštitucij Republike Slovenije ustanovljen v letu 1996. Center je infrastrukturno organiziran v okviru Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, danes znotraj Katedre za modeliranje v tehniki in medicini (KmTM). Sodelavci centra so aktivni pri pedagoškem procesu dodiplomskega in podiplomskega študija. Raziskave na področju specialnih konstrukterskih znanj, dinamike vožnje cestnih vozil in kriterijev poškodb udeležencev v prometnih nezgodah so pretežno vezane na magistrski in doktorski študij. Osnovne, aplikativne, ter razvojne raziskave in nakup potrebne opreme so sofinancirane s strani državnih inštitucij ter domače in tuje industrije.
Vodja centra je prof. dr. Ivan Prebil.

Tehnološki center za modeliranje elementov in konstrukcij (CEMEK) zajema tri laboratorije oziroma laboratorijske enote:

 

org.gif (33567 bytes)