Sodelovanje

kmtm\parnterji


Sodelovanje znotraj UL - Fakultete za strojništvo

Raziskovalna skupina deluje v okviru katedre KmTM se organizacijsko povezuje z vsemi drugimi katedrami fakultete na projektnem principu. Stalno sodelovanje pri pedagoškem in raziskovalnem delu pa razvija predvsem z raziskovalnimi skupinami v laboratorijih:

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Raziskovalna skupina katedre KmTM preko tehnološkega centra CEMEK vzdržuje sodelovanje z vrsto laboratorijev in kateder sosednjih univerz, z inštituti doma in v tujini ter vrsto konstruktersko razvojnih in proizvodnih organizacij: