Raziskovalno delo

kmtm\aktualno


Aktivnosti v Katedre za modeliranje v tehniki in medicini (KmTM) ter CEMEKa potekajo v okviru treh laboratorijev oziroma laboratorijskih enot:

LAMEK

LeAPN

LeTD

Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij (LAMEK)

Aktivnosti centra so se najprej odvijale v okviru laboratorija LAMEK, ki je bil ustanovljen leta 1990. Raziskovalna skupina se pretežno ukvarja s specialnimi znanji na področju konstruiranja strojev in naprav. Posebno delovno področje predstavljajo razvojne in aplikativne raziskave na področju vrtljivih kotalnih zvez velikih dimenzij.

Analiza krogličnih ležajev

Nosilnostni kriteriji

Vpliv togosti podpornih konstrukcij na nosilnost vrtljive zveze

Analiza vijačne zveze in zobniške dvojice

Eksperimentalni sistem za testiranje vrtljivih zvez

Ekspertni sistem za konstruiranje

 

Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod (LeAPN)

LeAPN je bila ustanovljena leta 1996. Njene aktivnosti zajemajo razvoj in implementacijo programske opreme za vrednotenje prometnih nezgod, raziskave na področju krmiljenja vozil, gibanja oseb, modeliranja voznega okolja in trkov vozil ter izvedeništva in izdelave ekspertiz.

Model za analizo in simulacijo dinamike vozila

Model za analizo in simulacijo dinamike človeškega telesa

3D modeli vozil

Podatkovne baze

Preverjanje rezultatov simulacije

       

Laboratorijska enota za tehnično dokumentacijo (LeTD)

Enota ICTD sodeluje pri prevzemanju in uvajanju SIST ISO standardov na področju tehnične dokumentacije. Njeno delo je povezano s naslednjimi organizacijami:

USM

ISO

DIN