Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij (LAMEK)

Aktivnosti centra so se najprej odvijale v okviru laboratorija LAMEK, ki je bil ustanovljen leta 1990. Raziskovalna skupina se pretežno ukvarja s specialnimi znanji na področju konstruiranja strojev in naprav. Posebno delovno področje predstavljajo razvojne in aplikativne raziskave na področju vrtljivih kotalnih zvez velikih dimenzij.