Mehanizmi (7109)

Predmet se izvaja v 3. stopnji oz. na doktorskem študiju, smer Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti. Vsebuje 90 ur predavanj in 160 samostojnih ur, kar predstavlja 10 kreditnih točk (ECTS).

Pri predmetu doktorski študent podrobno raziskuje, analizira in razvija mehanizme, pri čemer spozna napredne teorije mehanizmov, principe delovanja in izvedbe najbolj razširjenih tipov mehanizmov oz. nano skale do velikih stojev in naprav (žerjavi, dvigala, montažne linije itd.) ter od strojništva do biomehanike.

V grobem lahko vsebino razdelimo na:

  • modeliranje dinamike sistemov togih in/ali elastičnih teles,
  • snovanje in oblikovanje mehanizmov,
  • karakteristike mehanizmov,
  • kinematična in dinamična analiza mehanizmov,
  • optimiranje geometrijskih parametrov in modifikacija mehanizmov,
  • vpliv elastičnosti delov in zračnosti v kinematičnih parih mehanizma na obremenitev in gibanje,
  • oblikovanje in dinamika pri višjih kinematičnih parih,
  • računalniško podprta sinteza in analiza mehanizmov pri razvoju strojev in naprav.