Konstruiranje, optmizacija in razvoj: CAD/CAM/CAE konstruiranje, modeliranje, in priprava dokumentacije najrazličnejših komponent in sistemov.

Karakterizacija materialov: Eksperimentalno testiranje in karakterizacija materialov pri statični, dinamični in ciklični obremenitvi.

Promet:  Trčna biomehanika, Razvoj numeričnih modelov človeka, Razvoj pasivno in aktivno varnih sistemov, Analize varnosti prometa, Anlize prometnih nesreč, Ocena poškodb udeležencev priometnih nesreč, Prometna logistika, Ocena prometne varnosti, Inženiring vozil, Teorija vožnje kopenskih vozil.

Krmilni in regulacijski sistemi: Razvoj cenovno učinkovitih sistemov za zajemanje podatkov in nadzor v realnem času,

Numerične analize: Izvedba zahtevnih nelinearnih numeričnih analiz,  numerične analize večstopenjskih proizvodnih procesov,  Ocena človeških poškodb, Optimizacija in razvoj zaščitne cestne opreme in sistemov za zadrževanja vozil, izvedba numeričnih simualcij po SIST EN 1317vrednotenje obcestne prometne infrastrukture po standardih EN 1317, EN 12899, EN 12767 ter vrednotenje odziva cestne opreme za ublažitev udarcev motoristov pri trkih po CEN/TS 17342 .

Izvajanje meritev

Izvajanje tečajev: Geometrijske specifikacija proizvodov (GPS) (povezava na razalago o vsebini tečaja), Geometrijsko dimenzioniranje in tolerance (GDT) (povezava na razalago o vsebini tečaja), Tolerančna analiza,

Projekti

Objave