Logistika prometa. 2., dopolnjena izdaja

M. Ambrož
Univerzitetni učbenik Logistika prometa, 2. dopolnjena izdaja

Knjiga obravnava tematiko, ki bi jo moral poznati vsak inženir strojništva ob zaposlitvi na delovnem mestu, kjer se bo ukvarjal z nalogami s področja logistike prometa. Poudarek pri tem je na vsebinah, ki so neposredno povezane z inženirskimi izzivi, vendar so zaradi neizogibnih povezav med logistiko prometa in ostalimi področji v vsakem izmed poglavij predstavljene tudi te.
V knjigi predstavljene téme se navezujejo na znanja, ki jih študentje med študijem pridobijo pri ostalih predmetih, in jih dopolnjujejo. Nekatere vsebine, ki so podrobneje obdelane že pri predmetih Vozila, Transmisije vozil in drugih, so tako v knjigi predstavljene v skrčeni obliki, ki naj služi kot opomnik pri študiju.
Prva izdaja te knjige iz leta 2018 je v štirih letih od izdaje pokazala svojo uporabnost. Kljub temu so nekateri podatki v njej v tem času zastareli, pri nekaterih vsebinah pa se je izkazalo, da zahtevajo dopolnitev ali spremenjen način obravnave. Druga, dopolnjena izdaja te pomanjkljivosti odpravlja.

Elektronska oblika knjige je prosto dostopna na repozitoriju Univerze v Ljubljani.