Uradni naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
(Katedra za modeliranje v tehniki in medicini)

Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Google zemljevidi lokacij in prostorov (kabineti, laboratorij):

Telefon: 01 4771 200 (receptor FS)
Telefonske številke in e-naslovi zaposlenih so navedeni v seznamu zaposlenih FS in KmTM

e-pošta FS: dekanat@fs.uni-lj.si
e-pošta KmTM: kmtm@fs.uni-lj.si