Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (KmTM) se sestoji iz 12 članov, sedmih članov z doktorsko izobrazbo in petih članov z univerzitetno izobrazbo. Vsi člani katedre so tudi člani tehnološkega centra CeMEK in večina članov katedre je tudi članov raziskovalne skupine MZT 0782-018.

 

Vodja katedre in tehnološkega centra:

izr. prof. dr. Robert Kunc, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 508)

Ostali člani:

doc. dr. Samo Zupan, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 182)

doc. dr. Simon Krašna, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 741)

doc. dr. Miha Ambrož, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 186)

doc. dr. Andrej Žerovnik, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 188)

doc. dr. Jovan Trajkovski, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 182)

Narendra Singh, univ. dipl. inž. str. (telefon 01 4771 182)

Slobodanka Ivanjić K., univ. dipl. prev. (telefon 01 4771 509)

Aleksander Novak, mag. inž. str. (telefon 01 4771 190)

Jernej Korinšek (telefon 01 4771 184)

Člani z delno zaposlitvijo:

asistent dr. Matej Kranjec, mag. inž. str. (telefon 01 4771 184)

Luka Roblek, mag. inž. str. (telefon 01 4771 188)