Dejavnost

Modeliranje elementov in procesov v sistemu človek-vozilo-vozišče

Analiza in raziskava prometnih nezgod