Razvoj mobilne aplikacije za zajemanje tehničnih elementov postajnih točk
Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Čas izvajanja avgust 2021 – avgust 2022
Odgovorna oseba na KMTM doc. dr. Miha Ambrož

Razvita je mobilna aplikacija za pametne telefone ali tablice, ki naročniku omogoča popis parametrov avtobusnih postajnih točk. Ti poleg lokacije vključujejo tudi signalizacijo in ostalo opremo ter prometnotehnične podatke.

Za podporo popisu je razvit tudi strežniški del aplikacije, ki omogoča pregledovanje že popisanih postajnih točk na interaktivnem zemljevidu, načrtovanje novih popisov ter upravljanje profilov uporabnikov. Sistem je povezan s sistemom za upravljanje javnega potniškega prometa IJPP in omogoča dvosmeren prenos podatkov med njima.

Celotna rešitev temelji na odprtokodnih rešitvah in javno dostopnih podatkih.