Strokovna pomoč pri izvedbi numeričnih simulacij, simulacij trkov in izračunov s pripravo poročil ter predlogov uporabe
Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Čas izvajanja avgust 2021 – avgust 2022
Odgovorna oseba na KMTM i. prof. dr. Robert Kunc

Izdelan je bil digitalni geometrijski model vozišča cestnega odseka 0239 državne ceste G2-111 (“obalna cesta” Valeta – Sečovlje) pridobljen s pomočjo 3D-skeniranja z lasersko napravo. Na kritičnih delih obravnavanega cestnega odseka so bili izvedeni zavorni preizkusi za ugotavljanje koeficientov vprijemanja. Ugotovljeni koeficienti vprijemanja so bili nato uporabljeni kot vhodni podatek za simulacije dinamike vožnje različnih vrst vozil (osebni avtomobil, avtobus, tovorno vozilo s polpriklopnikom) po digitalnem modelu.

Rezultati raziskave so bili uporabljeni za pripravo ukrepov sprememb prometne signalizacije.