Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev (Projekt CONSKID)
Naročnik Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, program “Po kreativni poti do znanja 2017-2020”
Partnerja Cestel, d. o. o. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Čas izvajanja april – avgust 2018
Odgovorna oseba na KMTM doc. dr. Miha Ambrož

Cilj je bil zasnovati napravo za merjenje časovnega poteka pojemka pri zaviranju, ki bo sestavljena iz enostavno dobavljivih komponent s poudarkom na tehnični in ekonomski učinkovitosti. Napravo mora biti mogoče z vgrajenim prijemalom brez dodatnih posegov namestiti v vsako vozilo in z njo izvajati meritve pojemkov pri zaviranju. Kot zaznavala smo predvideli uporabo triosnega pospeškomera in sprejemnika za globalno pozicioniranje, ki ju krmili kartični računalnik s programsko opremo lastnega razvoja za zajemanje in shranjevanje izmerkov. Vgrajena napajalni modul in baterija skrbita za zahtevano avtonomijo delovanja in možnost priklopa na napajalno napetost vozila. Napravo uporabnik upravlja z uporabniškim vmesnikom z dvema gumboma in svetlobnima indikatorjema, ki je dovolj enostaven, da napravo lahko upravlja en sam merilec brez posebnega izobraževanja. Razvita programska oprema skrbeti za samodejno proženje meritve ob preseganju praga pojemka in za njen samodejni zaključek ob ustavitvi vozila. Strežniška programska oprema mora zagotavljati samodejni prenos podatkov z naprave ob njenem prispetju v območje signala brezžičnega omrežja. Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.