Zaščita motoristov
Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Čas izvajanja marec 2019 –  oktober 2019
Odgovorna oseba na KMTM izr. prof. dr. Robert Kunc  / doc. dr. Jovan Trajkovski

Varnostni sistemi na cestah v Evropi so razviti in po EN standardu preizkušeni ter potrjeni za zadrževanje in
preusmerjanje osebnih avtomobilov, avtobusov in težkih tovornih vozil. Njihova glavna pomanjkljivost je,
da so bili na žalost motoristi kot posebna skupina izpuščeni pri zagotavljanju varnosti v primeru naleta. Z
uveljavitvijo standardov EN 1317-1 in 1317-2 leta 1998 pa se je stanje za motoriste celo poslabšalo. V
primerjavi z vozniki osebnih avtomobilov pri trku z varnostnimi ograjami je verjetnost za smrtne poškodbe
pri motoristih 15-krat večja. Poleg varnostih ograj, ki so praviloma postavljene na regionalnih cestah in
avtocestah, za motoriste predstavlja nevarnost tudi točkovna cestna infrastruktura, kot so prometni znaki,
cestna razsvetljava in obcestni objekti, kot so obcestni stebrički, drevesa itd. Med letoma 2011 in 2015 je odstotek umrlih ranljivih prometnih udeležencev narasel na 47% , predvsem zaradi povečanja števila umrilih voznikov enosednih motornih vozil in kolesarjev. Cilj naloge je izboljšati pasivno varnost obcestne infrastrukture.